Om Adcare

GDPR

GDPR, General Data Protection Regulation är ett EU-regelverk med syfte att skydda individens personuppgifter och begränsa möjligheten för företag att lagra personuppgiftsdata.

Det handlar bland annat om att:

•En privatperson behöver lämna samtycke för att dennes personuppgiftsdata får sparas

•En privatperson ska kunna kräva att data anonymiseras eller tas bort

•Det måste finnas ett tydligt syfte som motiverar varför data inhämtas och lagras

•Företag måste ha rutiner för att säkerställa att inte personuppgiftsdata hamnar i fel händer

Vi på Adcare Nordic Group AB inkl. dotterbolag arbetar aktivt för att underlätta för våra kunder att följa denna lag genom att utarbeta processer för hur data lagras, var den lagras och hur den anonymiseras när så önskas.

 

Framtidens digitala engångs uretäroskop; Uscope!

  • Nu kan du alltid ha ett uretäroskop färdigt för användning
  • Minska infektionsrisken
  • Inga kostsamma reparationer
  • Ingen rengörning eller sterilisering
  • Alltid färdigt för användning
  • Nu med en ännu bättre bildkvalitet
  • Bästa totalekonomi, kontakta oss för bästa pris

 

Vi levererar bästa kostnadseffektiva sjukvård i de nordiska länderna

Vi är en effektiv organisation i alla nordiska länder

 

Tack vare vår långa branscherfarenhet, vårt samarbete med Nordens ledande kliniker och flera av världens ledande tillverkare presenterar vi lösningar som verkligen förbättrar för patienten och sjukvården.

 

Vårt mål är att patienten skall behandlas så snabbt som möjligt med minsta möjliga invasiva ingrepp för att snarast lämna sjukhuset och snabbt återgå till normal aktivitet utan upprepade ingrepp.

 

Samtliga Företag ingår i Adcare Nordic Group AB - Members of Adcare Nordic Group

ADCARE AB

Mörsaregatan 11A

SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

Tel: +46 (0)42 328001

Fax: +46 (0) 42 128001

email:admin@adcarenordic.com

ADCARE OY Ab

Malmikatu 6

FIN-21 600 PARAINEN, FINLAND

Tel: +358 (0) 2 454 7001

Fax:+358 (0) 2 454 7002

email:admin@adcarenordic.com

ADCARE APS

Axeltorv 8

DK-4700 Næstved, DANMARK

Tel: +45 7023 8003

Fax: +45 7023 8004

email:admin@adcarenordic.com

 

MEDNORDIX A/S

PB 475

N- 1323 HØVIK, NORGE

Tel: +47 2242 6000

Fax: +47 2242 6001

email:admin@mednordix.com

 

www.adcarenordic.com Copyright 2018 © All Rights Reserved