Vår Kvalitetspolicy

 

 

Vår kvalitetspolicy

 

Adcare skall genom att tillämpa sin affärside arbeta med

system och produktlösningar som alltid skall leda till en förbättrad och

säkrare sjukvård med fokus på Patient – Personal - och våra kunder som

helhet.

 

Följande steg skall leda till dessa förbättringar:

  1. Produkt- system- utbildningsprogram skall vara innovativa, ha en hög teknisk nivå och därmed leda till bättre säkrare patientbehandling som i sin tur skall leda till kostnadseffektivitet.

 

  1. Samtliga processer skall dokumenteras i flödesscheman.

 

  1. Ansvarig person skall utses för varje process.

 

  1. Kvalitetssystemet skall leda till spårbarhet från – Producent - Distributör – Slutkund på enskild produkt nivå med hjälp av dokumentation av lotnr, utgångsdatum etc.

 

  1. Utbildningsprogram skall finnas och ständigt förbättras för personal-kunder.

 

  1. Rapportering av avvikelser där även förslag till förbättring ingår vilket skall leda till så låg avvikelsenivå som möjligt.

 

  1. Vårt kvalitetssystem skall leda till att antalet fel / avvikelser är ett minimum och leda till nöjdare kunder och säkrare sjukvård.

ADCARE AB

Mörsaregatan 11A

SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

Tel: +46 (0)42 328001

Fax: +46 (0) 42 128001

email: admin@adcarenordic.com

ADCARE OY Ab

Malmikatu 6

FIN-21 600 PARAINEN, FINLAND

Tel: +358 (0) 2 454 7001

Fax:+358 (0) 2 454 7002

email: admin@adcarenordic.com

ADCARE APS

Axeltorv 8

DK-4700 Næstved, DANMARK

Tel: +45 7023 8003

Fax: +45 7023 8004

email: admin@adcarenordic.com

 

MEDNORDIX A/S

PB 475

N- 1323 HØVIK, NORGE

Tel: +47 2242 6000

Fax: +47 2242 6001

email: admin@mednordix.com

 

www.adcarenordic.com Copyright 2018 © All Rights Reserved