Vår Miljöpolicy
Adcarelogo

adCARE

 

Miljö-Policy

 

Vår miljöpolicy är:

 

  1. AdCARE skall uppfylla alla miljökrav och lagar.

 

  1. AdCARE skall på ett aktivt sätt minska all möjlig miljö påverkan genom upprättande av förbättrings åtgärder med kontinuerlig uppföljning.

 

 

  1. AdCARE skall endast samarbeta med leverantörer som uppfyller våra miljökrav och lagar.

 

 

  1. AdCARE skall även påverka leverantörer till ett ständigt förbättringsarbete inom miljön.

 

 

  1. AdCARE skall utbilda Kunder, Leverantörer samt Personal i Miljöprogram och hur påverkan kan minskas.

 

 

  1. AdCARE skall förebygga föroreningar så att miljöpåverkan reduceras till ett minimum.

 

 

  1. AdCARE bidrar på ett aktivt sätt till att minska miljöpåverkan genom att vara anslutet till EL-KRETSEN samt REPA-registret.

 

 

 

 

ADCARE AB

Mörsaregatan 11A

SE-254 66 HELSINGBORG, SWEDEN

Tel: +46 (0)42 328001

Fax: +46 (0) 42 128001

email:admin@adcarenordic.com

ADCARE FINLAND

Malmikatu 6

FIN- 21 600 PARAINEN, FINLAND

Tel: +358 (0) 2 454 7001

Fax:+358 (0) 2 454 7002

email:admin@adcarenordic.com

ADCARE DANMARK

Bybjergvej 14

DK-3060 ESPERGAERDE, DANMARK

Tel: +45 7023 8003

Fax: +45 7023 8004

email:admin@adcarenordic.com

 

ADCARE NORWAY A/S

PB 475

N- 1323 HØVIK, NORGE

Tel: +47 2242 6000

Fax: +47 2242 6001

admin@adcarenordic.com

 

www.adcarenordic.com Copyright 2013 © All Rights Reserved