Om Adcare

Information om Covid-19

Vi förstår att det råder stor osäkerhet om vad som gäller nu i Covid-19 tider.

Vi följer noggrant utvecklingen och vill informera om att vi har normal verksamhet och håller samma höga service som vanligt till våra kunder i Norden. Vår sälj- och supportverksamhet fortsätter som tidigare men utan kundbesök ute på sjukhusen. Våra säljare och kundsupport finns tillgängliga precis som vanligt och kan kontaktas per mail eller telefon. Vi arbetar hårt för att säkra vår höga service till våra kunder.

  Framtidens digitala engångs uretäroskop; Uscope både 9,2 och 7,5 Fr !

  • Nu kan du alltid ha ett uretäroskop färdigt för användning
  • Minska infektionsrisken
  • Inga kostsamma reparationer
  • Ingen rengörning eller sterilisering
  • Alltid färdigt för användning
  • Nu med en ännu bättre bildkvalitet
  • Bästa totalekonomi, kontakta oss för bästa pris


Vi levererar bästa kostnadseffektiva sjukvård i de nordiska länderna

Vi är en effektiv organisation i alla nordiska länder 


Tack vare vår långa branscherfarenhet, vårt samarbete med Nordens ledande kliniker och flera av världens ledande tillverkare presenterar vi lösningar som verkligen förbättrar för patienten och sjukvården.


Vårt mål är att patienten skall behandlas så snabbt som möjligt med minsta möjliga invasiva ingrepp för att snarast lämna sjukhuset och snabbt återgå till normal aktivitet utan upprepade ingrepp.


Samtliga Företag ingår i Adcare Nordic Group AB - Members of Adcare Nordic Group