Softcup Esofagus stent

Softcup Esofagus stent


Detta stent är försett med en speciellt mjuk

proximal ände, vilket gör stenten mer komfortabel för patienten.

För att kunna positionera stenten så exakt som möjligt, är stenten förladdad på PRODIS introducer.

Detta garanterar ett pålitligt frisläppande och ger samtidigt en möjlighet för användaren att frisläppa stenten  från den proximala delen mot den distala positionen (PROximal frisläppande) eller från den distala delen mot den proximala position (DIStal frisläppande).

Diameter på esofagus-stenten: 20 och 24 mm

och längd: 100 mm.


Den optimala lösningen är att alltid välja rätt storlek för varje indikation och patient.

 

 

Adcare arbetar ständigt med att förfina de totala behandlingslösningarna med innovativa, integrerade systemlösningar för att kunna erbjuda större klinisk framgång, förbättra patientsäkerheten och möta de finansiella kraven.

Vi delar på landet

Distrikt mellersta Sverige

inkl Stockholm

(vitt på kartan)


Peter Wenander
0705-106360
peter@adcarenordic.com 


Distrikt södra & norra Sverige
(grönt på kartan)


Jan Sundholm
0701-51 20 20
janne@adcarenordic.com