Umbrella-Valve stent

Umbrella-Valve stent


Placering av ett stent vid cardia brukar främst medföra en risk för två komplikationer. Stenten har en ökad tendens att flytta på sig (migrera), och sekundärt kan stentets ände i magsäcken orsaka trycksår och nekros. Men kan även innebära att patienten drabbas av gastroesofagal reflux.   


För att minimera risken för detta kan Adcare erbjuda; Umbrella-Valve stentet.

                                                                 Detta stent är speciellt designat för denna speciellt                                                                               anatomiska diagnos. Stentet har en unik paraply design,för                                                                  att minska risken för migration och trycksår. Detta stent är                                                                    även försett med ett innovativt 2-vägs valv-system, för att                                                                     minska risken för reflux. 

 

                                                                Diameter på stentet: 24 mm

                                                                Längd: 80 och 100 mm.

                                                                Stenten är helt täckta.
 

                                                                Adcare arbetar ständigt med att förfina de totala                                                                                    behandlingslösningarna med innovativa, integrerade                                                                            systemlösningar för att kunna erbjuda större klinisk                                                                              framgång, förbättra patientsäkerheten och möta de                                                                              finansiella kraven.

Vi delar på landet

Distrikt mellersta Sverige

inkl Stockholm

(vitt på kartan)


Peter Wenander
0705-106360
peter@adcarenordic.com 


Distrikt södra & norra Sverige
(grönt på kartan)


Jan Sundholm
0701-51 20 20
janne@adcarenordic.com