Affärsidé, VisionVÅR AFFÄRSIDÉ


Vi skall leverera kostnadseffektiva systemlösningar som väsentligt förbättrar sjukvården i de Nordiska länderna.


VÅR VISION


Tack vare vår långa branscherfarenhet, vårt samarbete med Nordens ledande kliniker och flera av världens ledande tillverkare presenterar vi lösningar som verkligen förbättrar för patienten och sjukvården.


Vårt mål är att patienten skall behandlas så snabbt som möjligt med minsta möjliga invasiva ingrepp för att snarast lämna sjukhuset och snabbt återgå till normal aktivitet utan upprepade ingrepp.