Vår KvalitetspolicyVår kvalitetspolicy


Adcare skall genom att  tillämpa sin affärside arbeta med

system och  produktlösningar som alltid skall leda till en förbättrad och

säkrare sjukvård med fokus på Patient – Personal - och våra kunder som

helhet. 


Följande steg skall leda till dessa förbättringar:

 

Produkt- system- utbildningsprogram skall vara innovativa, ha en hög teknisk nivå och därmed leda till bättre säkrare patientbehandling som i sin tur skall leda till kostnadseffektivitet.


Samtliga processer skall dokumenteras i flödesscheman.


Ansvarig person  skall utses för varje process.


Kvalitetssystemet skall leda till spårbarhet från – Producent - Distributör – Slutkund på enskild produkt nivå med hjälp av dokumentation av lotnr, utgångsdatum etc.


Utbildningsprogram skall finnas och ständigt förbättras för personal-kunder.


Rapportering av  avvikelser där även förslag till förbättring ingår vilket skall leda till så låg avvikelsenivå som möjligt.


Vårt kvalitetssystem skall leda till att antalet fel / avvikelser är ett minimum och leda till nöjdare kunder och säkrare sjukvård.