Vår Miljöpolicy

 
Vår miljö-policyAdcare skall uppfylla alla miljökrav och lagar.


Adcare skall på ett aktivt sätt minska all möjlig miljö påverkan genom upprättande av förbättrings åtgärder med kontinuerlig uppföljning.Adcare skall endast samarbeta med leverantörer som uppfyller våra miljökrav och lagar.Adcare skall även påverka leverantörer till ett ständigt förbättringsarbete inom miljön.Adcare skall utbilda kunder, leverantörer samt personal i miljöprogram och hur påverkan kan minskas.Adcare skall förebygga föroreningar så att miljöpåverkan reduceras till ett minimum.Adcare bidrar på ett aktivt sätt till att minska miljöpåverkan genom att vara anslutet till EL-KRETSEN samt REPA-registret.